Welkom bij de Woonvorm

Hartelijk welkom bij de SWLG.
Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten is een gecertificeerde kleinschalige zorgaanbieder. Wij bieden professionele zorg, ondersteuning, huisvesting en dagbesteding aan volwassenen met een lichamelijke beperking en /of niet aangeboren hersenletsel.
Ons werkgebied is Zaanstreek – Waterland.
 
 
De S.W.L.G. is een A.N.B.I. erkende instelling, voor gegevens hieromtrent, het beloningsbeleid, de balans en/of staat van baten en lasten, met toelichting voor het jaar 2015, verwijzen wij u naar:
Ons RSIN dan wel het fiscaal nummer; 80.21.491.