Missie en visie

Wij vinden dat ieder mens telt en het recht heeft om deel te nemen aan de maatschappij en hierbij zijn of haar leven zoveel mogelijk moet kunnen inrichten naar eigen idee.

De SWLG stelt zich als doel om mensen met een lichamelijke handicap en/of niet aangeboren hersenletsel te ondersteunen bij die zaken die voorvloeien uit de lichamelijke handicap en  die een belemmering vormen in het dagelijkse leven.

Deze ondersteuning aan mensen met een lichamelijke handicap (tussen 18 en 70 jaar), kan bestaan uit het verlenen van hulp bij de dagelijkse zorg, begeleiding, het bieden van aangepaste woonruimte, kortdurend verblijf en dagbesteding.
De wensen en behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Ons werkgebied is Zaanstreek/Waterland.