Tevredenheidonderzoek

Cliënt tevredenheidonderzoek

Onderzoeksbureau Ipso Facto heeft in 2013, in opdracht van de S.W.L.G. onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de cliënten van de S.W.L.G.

 

De uitkomst van dit onderzoek;

Voor het wonen wordt door de cliënten gemiddeld een 7,7 gegeven.

De  persoonlijk begeleiders krijgen van de cliënten gemiddeld 7,5.

Het activiteitencentrum krijgt van de deelnemers gemiddeld 7,2.

Voor de invulling van de vrije tijd wordt een gemiddeld cijfer van 7,6 geven door de cliënten.

De cliëntenraad en de klachtenregeling blijkt bij verreweg de meeste cliënten bekend te zijn.

 

Jaarlijkse cliëntenbespreking

Jaarlijks wordt er met elke cliënt een interview gehouden waarbij gebruikt gemaakt gewordt van een vragenlijst. De uitkomst van deze vragenlijst wordt besproken tijdens de jaarlijkse cliëntenbespreking op de locatie van de betreffende cliënt.

De uitkomsten van alle gesprekken worden geanalyseerd en leiden, afhankelijk van de score tot verbeterplannen.

In het laatste half jaar van 2016 zal er opnieuw een cliënt tevredenheidonderzoek door Ipso Facto worden uitgevoerd onder de cliënten van de SWLG.