Opleiding en stage

Het is voor werknemers van de S.W.L.G. in de functie van assistent begeleider, mogelijk om de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 of 4 te volgen (BBL). De opleiding wordt door de S.W.L.G. vergoed en er wordt door bevoegde praktijkopleiders begeleiding en ondersteuning gegeven.

Voor de mensen die de Beroeps Opleidende Leerweg volgen (BOL), bestaat de mogelijkheid om stage te lopen.

Er is een goede samenwerking met het Regio College. Bij de praktijkvakken zijn mensen van de S.W.L.G. betrokken, zodat er een goede afstemming is tussen de theorie en het werken in de praktijk.

De S.W.L.G. is een door Calibris erkend leerbedrijf.