Aanmelding en oriëntatie

De S.W.L.G. is een voorziening voor mensen met een lichamelijke handicap en/of niet aangeboren hersenletsel. Om in aanmerking te komen voor de diensten van de SWLG is een geldige indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (C.I.Z.) nodig.
Wanneer u zich aanmeldt bij de S.W.L.G. of wanneer u aangemeld bent via het zorgkantoor, wordt er een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. Dat kan bij u thuis of in de instelling plaatsvinden. Het heeft de voorkeur om het intakegesprek in de instelling te laten plaatsvinden zodat u ook kunt rondkijken om een indruk op te doen.
De bedoeling van dit gesprek en de rondleiding is uitleg te geven over de mogelijkheden die de SWLG te bieden heeft en samen met u na te gaan of  wij u een passend aanbod kunnen doen. Indien nodig wordt er met toestemming van de cliënt informatie opgevraagd, bijvoorbeeld bij de huisarts. De verkregen informatie wordt besproken in de aanname commissie.
Als blijkt dat wij kunnen voldoen aan uw hulpvraag wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Het is mogelijk dat de S.W.L.G. niet direct aan uw vraag kan voldoen, zeker wanneer het om een woonvraag gaat. Het kan zijn dat we niet direct aan een hulpvraag kunnen voldoen, u kan dan op een wachtlijst worden geplaatst. Wanneer u op de wachtlijst staat nemen wij contact met u op zodra er kans is op een woning.
Ter overbrugging kunnen we in overleg met u nagaan wat de SWLG voor u te bieden heeft.

Voor meer informatie over de S.W.L.G. of de aanmeldprocedure kunt u contact met ons opnemen (zie contactpagina).